Podręcznik szkolny jest zdecydowanie najważniejszym zasobem dydaktycznym. Jest źródłem informacji w danym obszarze, pozwala na organizację i konsolidację, kształtuje określone umiejętności i nawyki oraz pomaga w realizacji celów. Uczy także wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych. Wydawnictwo WSiP podręczniki – TaniaKsiazka wydaje właśnie z takim zamierzeniem. Jest to również narzędzie do osiągania celów edukacyjnych, a jako jeden z produktów kultury, jego opis i ocena powinny uwzględniać jej osiągnięcia teorii kultury.

Jakie jest znaczenie wykształcenia?

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie wiedzą i podręcznikami. Potrzeba uznania znaczenia wartości edukacji szkolnej ma głębokie uzasadnienie. Przestrzeń życiowa człowieka jest naznaczona jego doświadczeniem, ale wiedza uzyskana z podręcznika jest:

  • naukowa,
  • systematyczna,
  • ugruntowana.

Dlatego ma wartość samą w sobie. Nauczyciele nadal starają się przekazywać uczniom obiektywną wiedzę oraz uczyć ich logicznego myślenia.

Jaką wiedzę przekazują podręczniki?

Treść zawarta w podręcznikach może być podzielona na trzy dodatkowe kategorie: wiedzę o nazewnictwie, wiedzę objaśniającą i wiedzę o interpretacjach. Pierwszy rodzaj wiedzy, z którym spotykamy się w przypadku nazw rzeczowych lub własnościowych. Nabycie tego typu wiedzy jest głównie kwestią zapamiętywania. Wiedza objaśniająca powstaje w kontekście dążenia do zrozumienia procesów (np. procesów naturalnych lub matematycznych). Wydawnictwo WSiP podręczniki, które uczą prowadzenia ustrukturyzowanych obserwacji laboratoryjnych i wyciągania logicznych wniosków na podstawie zebranych danych. Trzecim rodzajem wiedzy jest interpretacyjna. Wynika to z refleksji na temat złożoności świata i jego zjawisk. Jest to związane z krytycznym myśleniem i zdolnością do wyjaśniania różnic.

Jaką rolę odgrywa podręcznik w edukacji?

Podręcznik szkolny, np. wydawnictwa WSiP, towarzyszy uczniowi w szkole i w domu. Jest to jego swego rodzaju własność osobistą, a zatem może czerpać z dziedzictwa kulturowego społeczeństwa. Z drugiej strony, jako główne dostępne narzędzie dydaktyczne, powinno ono umożliwiać, a nawet zachęcać do zdobywania wiedzy. Jeśli analizowane teksty i zadania zawarte w podręczniku wymagają od uczniów wykorzystania ich własnych doświadczeń lub zmuszają do podzielenia się swoimi pomysłami, to realizują one swój cel w największym stopniu. Podręczniki mają, ponadto, zachęcać uczniów do dalszej nauki.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
>>>