Reforma edukacyjna wprowadziła wiele zmian w podręcznikach dla szkoły podstawowej i średniej. Wydawnictwo WSiP postarało się sprostać tym wszystkim wymaganiom i wydać podręczniki, które mogłyby pomóc dzieciom w rozwoju. Dziki nim dzieci będą mogły też dobrze zdać wszelkie egzaminy.

Jak podręczniki WSiP pomagają w egzaminach i maturze?

Na każdym egzaminie znajduje się szereg zadań sprawdzających umiejętności uczniów. Ale w celu udzielenia poprawnej odpowiedzi, uczniowie powinni albo w pełni uzasadnić swoje rozwiązania w oparciu o posiadaną wiedzę. Uczniowie tutaj często analizują oryginalny tekst. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań i udzielenia poprawnych odpowiedzi wymaga przerobienia wielu dobrze zaprojektowanych zadań osadzonych w realiach współczesnego świata. Zadania te powinny być zawarte w podręcznikach szkolnych, ponieważ wymagają one oryginalnych materiałów i mogą być wykorzystane przez każdego ucznia. Odpowiada to założeniu osiągnięcia wielu funkcji podręczników, która pomoże uczniom przygotować się do egzaminów końcowych.

Jak podręczniki mogą kształtować postawy młodych ludzi?

Według socjologów, jedną z cech przemian politycznych zachodzących w Polsce są głębokie zmiany, którym musi ulec społeczeństwo. Społeczeństwo musi nauczyć się dokonywać typowych wyborów systemu demokratycznego: politycznych (wybory prezydenta, parlamentarzystów, samorządu terytorialnego), ideologicznych i wyborów związanych z życiem. Podejmowanie decyzji jest trudnym procesem, który wymaga dobrego wglądu i świadomości. Podręczniki WSiP starają się sprostać tym wymaganiom. Mimo że żaden podręcznik szkolny nie może przygotować uczniów do pełnej akceptacji rzeczywistości, ale może przedstawiać złożoność zjawiska na różne sposoby. Staje się to możliwe poprzez:

  • rozwijanie samodzielności myślenia,
  • umiejętności wyrażania i obrony swojego punktu widzenia,
  • kształtowania postrzegania siebie, społeczności lokalnej,
  • odpowiedzialności za losy społeczeństwa.

Czego uczą podręczniki wydawnictwa WSiP?

Te podręczniki uczą uczniów wielu przydatnych umiejętności, wśród których należy wymienić analizowanie przyczyny i skutków wydarzeń współczesnego świata oraz proponowanie sposobów radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnym. Wydawnictwa WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) kształcą uczniów w wykorzystywaniu zintegrowanej wiedzy. Pozwalają one uczniom także na formułowanie problemów i wykorzystanie twórczych technik do ich sprawnego rozwiązywania.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
>>>