O. Czesław Chabielski SJ

1930-2011 jezuita

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1) Oboje z mem b. ciepo wspominamy Ojca Czesawa. W okresie od wrzenia 2007 do marca 2009 na prob O. Bernarda, podjlimy si katalogowania biblioteki jezuickiej. Z przeraeniem zobaczylimy taki ogrom ksiek pokrytych kurzem, do ktrych przybyway cigle nowe egzemplarze. Wszystkie duplikaty mielimy oddzieli i zostay one przekazane do Seminarium Duchownego w Bydgoszczy oraz do ? Bobolanum? a w bibliotece miay pozosta pojedyncze egzemplarze.

Czytaj cao

Prawie codziennie odwiedza nas Ojciec Czesaw opowiada nam o swoim yciu, o rodzinie, o przyjacioach ,o Suchej. Najchtniej podejmowa temat odnowy w duchu w. w Potulicach, y tym tematem mocno. Podziwia ludzi, cywilw, ktrzy podejmowali si ewangelizacji ludzi odsiadujcych kary w wiezieniu.


Z wielk czuoci mwi o przyjacioach z odzi, ktrzy Go kochali i cenili. Z zainteresowaniem ledzi postp naszych prac, o czym rozmawia z moim mem a na mnie mwi ?przeorysza?. Umia dostrzec, e jesieni mielimy sabe owietlenie i szybko przynosi swoj ma lampk. Take stara si nam umili czas pracy, po cichu, dyskretnie przynosi nam sodycze, gdy prbowalimy oponowa, e si wytraca z umiechem mwi: ? nie martwcie si, mi to przynosz a ja nie mog je sodyczy?.


Taki by wanie Ojciec Czesaw dobry, serdeczny i b. skromny. Gdy po Jego mierci przeczytaam wypowiedzi p. Roberta Mazurka, ktremu zdradzi, e marzy si Jemu dua teologiczno-filozoficzna biblioteka, zrozumiaam dlaczego nas tak odwiedza. Czsto powtarza, e ksika musi by czytana i przekazywana, wtedy nie jest martwa lecz ywa. Teraz mi smutno, e dziea tego nie dokoczylimy z przyczyn zdrowotnych. Skatalogowanych zostao 7.500 woluminw, na 284 strona, zapisanych na krku, ktry wrczylimy O.Andrzejowi. Moe znajdzie si kto, kto dokoczy t prac, moe studenci ? Trzeba tylko ponumerowa i doda ksiki, ktre doszy po zakoczeniu naszej pracy. Myl, e Ojciec Czesaw by si cieszy !


2) Pamitam wizyt duszpastersk (kold), gdy nasze dzieci byy jeszcze mae mogy to by lata 73-75, powica im duo uwagi, umia z nimi rozmawia, kocha dzieci nadzwyczajnie.


3) Z wielkim wzruszeniem wspominam spowiedzi u Ojca Czesawa, jego wspaniae nauki i rady. Jemu zawdziczam, e powrciam do spowiedzi comiesicznych ju w podeszym wieku. To by nadzwyczajny Ojciec Duchowny.


p.s.

W tym czasie gdy nas odwiedza ( 2007-2009 r) Ojciec Czesaw, czsto mwi o swojej mierci z umiechem i wielkim spokojem i okresla to w ten sposb " mj czas sie zblia". Powtarza to te przed operacj w sierpniu 2009.

Doczamy te skromne myli do wspomnie o p. Ojcu Czesawie


Teresa i Zenon