O. Czesław Chabielski SJ

1930-2011 jezuita

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Kapan otwarty na kadego czowieka.

Ksidza Czesawa poznaam w 1986 roku. Byo to po powrocie z pielgrzymki do Rzymu, gdzie spotkaam si z Ojcem w. Janem Pawem II. Owocem tej pielgrzymki byo moje nawrcenie.

Czytaj cao

Taki wieo nawrcony neofita bardzo chcia co robi dla Pana Boga. Zanim si dobrze zorientowaam ju mnie zaprosi do spowiedzi w., a nastpnie w krtkim czasie odbyam spowied generaln z caego ycia. W ten sposb zosta moim kierownikiem duchowym na wiele lat. Wiedzia, e aby co robi dla Pana Boga, trzeba mie formacj duchow. Zaproponowa mi ruch wiato- ycie. Wyjechaam wic na rekolekcje Io i IIo do Krocienka , ktre bardzo przeyam. W midzyczasie byy ?praktyki? w Suchej. Z nim przeywaam moje tajemnice radosne a w szczeglnoci bolesne. Gdy dotkno mnie niezwykle trudne dowiadczenie ojciec Czesaw rozpocz pierwsze seminarium Odnowy w Duchu witym. To seminarium i rady ksidza pomogy mi przetrwa w ?kataklizm? bez wikszego uszczerbku psychicznego. Mwi: ?lepiej przegra z Jezusem ni wygra bez Niego?. Cigle te brzmi mi w uszach sowa:


- Maryja najkrtsz drog do Jezusa
- wszystkie nasze wysiki to zera i choby byo ich bardzo duo, to i tak bd to same zera, ale jeeli oddasz je Jezusowi, to tak jakby przed nimi postawi jedynk, wtedy zera nabieraj wartoci
Jestem bardzo wdziczna Panu Bogu i widz w tym Jego wielk mio do mnie, e postawi na mojej drodze ksidza Czesawa, kapana mojego ycia.

Kapan otwarty na inicjatywy wieckich.

Tak si zoyo, e Pan Bg postawi na mojej drodze ludzi, ktrzy zapoznali mnie z Ruchem ?Ku cywilizacji mioci?. Twrc jego by pan Stanisaw Pruszyski z Krakowa, a ruch stanowi odpowied na nauczanie Jana Pawa II. Odczytaam to jako zadanie, ktre mam realizowa. Przy rnych sprzyjajcych okolicznociach doszo do powstania Wsplnoty Nauczycieli Ruchu ?Ku cywilizacji mioci?. Byo to rwnie pokosie pielgrzymki do Rzymu, bowiem gwny trzon tej wsplnoty stanowili nauczyciele, rzymscy pielgrzymi i ich koledzy oraz znajomi. Natomiast pierwszym opiekunem by ksidz Edward ojek, misjonarz w. Wincentego a Paulo z bazyliki, duszpasterz pielgrzymki. Ksidz Edward wkrtce opuci Bydgoszcz a Wsplnota trafia pod ?skrzyda ? ojca Czesawa, ktry przyj nas z otwartymi ramionami. Ruch mia bardzo oglne zaoenia i w zasadzie kada grupa sama ustalaa szczegowy program swojej dziaalnoci. Ksidz od razu stwierdzi, ?nie wystarcza sama dziaalno, tu trzeba i w gb?. Przez cztery lata naszego istnienia pracowa nad gbi wsplnoty, a jej dziaalno skupia si na diagnozowaniu socjalistycznej szkoy i szukania jej prawdziwego wymiaru, w tym katolickiego procesu wychowywania oraz odkrywaniu powoania nauczyciela i jego formacji. Najwicej informacji uzyskiwalimy na sympozjach organizowanych przez twrcw ruchu w Krakowie lub w Czstochowie. Szczeglnie cenne byy te organizowane tylko dla nauczycieli. Tak krystalizowa pomys na utworzenie katolickiej szkoy. W efekcie czteroletniej dziaalnoci wsplnoty pod kierunkiem ksidza Czesawa Chabielskiego zostao zorganizowane pierwsze w regionie Katolickie Liceum Oglnoksztacce. By to rok 1990.

Liderka wsplnoty nauczycieli
Barbara