O. Czesław Chabielski SJ

1930-2011 jezuita

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Naucznie

Ojciec Czesaw o Suchej:


Na pocztek chciaem powiedzie, tak szczerze, kochani, e nasz orodek jest dzieem Opatrznoci Boej. Na to nie ma adnych funduszy, adnych dotacji, owszem, s ludzie, ktrymi Bg kieruje, ktrzy si powicaj tu-taj caymi tygodniami, eby to wszystko szo do przodu. Skd czerpi siy, by cigle zmienia Su-ch, by sza do przodu? Odpowiedzi jest kaplica w naszej stodole. Tam jest takie jedno miejsce, z ktrego wszyscy moemyczerpa nieskoczone siy ? Tabernakulum.


W Suchej najwaniejszy jest Jezus, bo istota chrzec?astwa to jest Chrystus, bez Chrystusa nic uczyni nie moemy. To jest najwaniejsze, a poza tym zaangaowanie si bez reszty, bo dla mnie modzie jest zadaniem numer jeden, jeli chodzi o lokat kapitau. Dlaczego tysice ludzi z caej Polski przyjedaj do Suchej? Po pierwsze ? tutaj odkrywaj Chrystusa, po drugie ? sprawa, o ktrej zapomina si tak czsto w dzisiejszym wychowaniu, to niepobaanie, szukanie autentyzmu, autentycznej prawdy, autentycznego ycia.


Ja to cigle powtarzam modziey ? w wychowaniu trzeba by jak kaloryfer ? ciepy, ale twardy i to w Suchej zdaje egzamin. W Suchej chodzi przede wszystkim o to, bymy odnaleli tutaj Boga, bymy odnaleli Mio, a w tym wszystkim bymy odnaleli siebie. Taki jest cel tego orodka, bymy coraz bardziej odkrywali Chrystusa i nim yli.

Jeli nie odkryjemy Jezusa, przegramy!

(Z wywiadw dla TVP Bydgoszcz, 1995 i 1997)


Myli rne


Nasze zbawienie dokonuje si tu i teraz!


ycia drugi raz z poprawkami nie bdziesz przeywa.
Boy plan jest ciekawszy od ludzkich pomysw. My idziemy, ale to Bg prowadzi.


Czowiek moe zrobi wicej, ni mu si wydaje, jeli kto w niego wierzy i da mu szans rozwoju.


Martwe ryby pyn z prdem, ywe pod prd!
Spotkamy si na wiecznej oazie.

o. Czesaw Chabielski