W obecnym czasie uczucie zagubienia z powodu przytłaczającej informatyzacji spotyka się na porządku dziennym. Współczesny świat cierpi z powodu ogromnej ilości informacji pochodzących z różnych źródeł. Zmieniła się również rola podręczników, które nie są jedynym źródłem informacji. Niemniej jednak WSiP podręczniki są niezwykle kompetentne pod tym względem.

Jakiego typu informacji dostarcza podręcznik WSiP?

Coraz więcej informacji dociera do uczniów za pośrednictwem czasopism i publikacji popularnonaukowych, a także za pośrednictwem Internetu, coraz ważniejszy staje się również dostęp do aktualnych danych. Stało się to łatwiejsze. Ale sama objętość informacji i łatwość dostępu do nich stwarza nowy problem. Podręcznik przede wszystkim powinien wyjaśniać złożoność procesów zachodzących w świecie i przyczyniać się do ich zrozumienia. Uczniowie nauczą się także wykorzystywać aktualne źródła informacji, takie jak: mapy, dokumenty, statystyki, opinie ekspertów, artykuły informacyjne, aby umożliwić uczniom pełne zrozumienie świata.

Czego uczą podręczniki WSiP?

Funkcja informatyczna to nie jedyna, którą realizują współczesne podręczniki. Wydawnictwa WSiP podręczniki przyjmują także założenia pedagogiczne. Jest to możliwe poprzez stosowanie metod problemowych i wyjaśniających. Uczniowie uczą się sprawdzania zjawisk w różnych odniesieniach:

  • przyrodniczych,
  • historycznych,
  • społecznych.

Uczniowie dzięki temu mogą lepiej zrozumieć przyczyny, procesy i skutki różnych wydarzeń, co jest dla nich bardzo ważne. Ważne jest, aby był to proces długofalowy, mający różne konsekwencje.

Jak podręczniki mogą motywować uczniów do nauki?

Subiektywne odniesienie do ucznia i samorealizacja z wykorzystaniem szeregu zadań również powinno się znaleźć w podręczniku. Pozwoli to uczniom na przedstawienie ich mocnych i słabych stron. Treść podręcznika powinna przedstawiać rzeczywistość w sposób wzbudzający zainteresowanie uczniów. Ważne jest, aby przedstawić różne konteksty omawianych zagadnień, co może zmotywować uczniów do nauki.

Jak nauczyciel powinien pracować z podręcznikiem?

Realizacja funkcji motywacyjnej należy przede wszystkim od nauczyciela, który jest organizuje pracę ucznia. Nauczyciel nie powinien moralizować ani narzucać się uczniom. Powinien działać jako “zaufany mentor”, który zapewnia uczniom swobodę wypowiedzi, rozwija niezależność, zachęca do podejmowania nowych wyzwań, koryguje rozumowanie uczniów i daje im możliwość nauki. błędów w nich i dostarczyć wskazówek do ich dalszych badań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
>>>